Campagne Drenthe College

Vanaf schooljaar 2014-2015 moeten leerlingen van het MBO een centraal examen Nederlandse taal en rekenen doen. Het resultaat van deze landelijke examens tellen mee voor het behalen van het diploma. De invoering gebeurt geleidelijk, te beginnen met Nederlands voor MBO niveau 4 in 2014. In 2016-2017 doen alle leerlingen van het MBO onderwijs mee aan dit verplichte examen.

Goede voorbereiding
Het Drenthe College met ruim 10.000 leerlingen verspreid in heel Drenthe is een project gestart om leerlingen goed voor te bereiden op dit landelijke examen, onder ander door mee te doen aan de zogenaamde pilotexamens.

EenEnEen ondersteunt het Drenthe College zowel op strategisch als operationeel niveau bij dit project.

Nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op.